Dirijorii corului

Ilarion Cocișiu (1910-1952)

Ilarion Cocişiu (24 august 1910, comuna Retişu, judeţul Sibiu – 21 noiembrie 1952, Bucureşti) – folclorist şi profesor.Studiile muzicale le-a început la Şcoala Normală „Andrei Şaguna” din Sibiu cu Timotei Popovici (teorie-solfegiu), continuându-le la Conservatorul Bucureşti (1929- 1935) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Ion Nonna Otescu (armonie), Constantin Brăiloiu (folclor, istoria muzicii) şi Dimitrie Cuclin (estetică muzicală, forme muzicale). A urmat apoi cursurile de muzicologie, etnografie şi istoria artelor la Facultatea de Filozofie din Viena (1931-1941).

 Învăţător în Bârghiş (1928); maestru-suplinitor de muzică la Şcoala Normală din Avrig (1928-1929); colaborator al Arhivei de folclor a Societăţii Compozitorilor Români din Bucureşti (1929-1935); dirijor de cor în Bucureşti (1932-1935); profesor de muzică şi dirijor de cor în Sighişoara (1935-1946) şi Bucureşti (1946-1949); cercetător ştiinţific la Institutul de Folclor din Bucureşti (1949-1952). A întreprins culegeri de folclor, fiind un apropiat colaborator al lui Constantin Brăiloiu. A scris articole, studii, recenzii în „Muzica”, „Studii muzicologice”, „Albina”, „Izvoraşul” (sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi).

În anul 1937 când a fost inaugurată Catedrala Ortodoxă din Sighişoara, prof. Ilarion Cocişiu cu corul de care îl conducea a dat răspunsurile pa prima Liturghie. Atunci a luat fiinţă Corul Catedralei pe care domnul Ilarion Cocişiu l-a dirijat doar câţiva ani pânpă a plecat la studii la Viena.

 

 Nicolae Herlea

 

Profesorul Nicolae Herlea a dirijat corul sighişorean „Doina Târnavelor”.

După ce prof. Ilarion Cocişiu pleacă să urmeze cursurile de muzicologie, etnografie şi istoria artelor la Facultatea de Filozofie din Viena, prof. Nicolae Herlea devine dirijorul Corului Catedralei, conducând acest cor până în anul 1956, după care a plecat la Bucureşti.

Prof. Nicolae Herlea a fost un mare animator al vieţii culturale sighişorene, îmbogăţind astfel foarte mult repertoriul coral. Au rămas în urma sa caiete cu partituri din repertoriul studiat.

 

Vasile Dumitriu

 

Dragostea pentru arta corală bisericească a depăşit graniţele meseriei sale de CFR-ist.

Şi-a început activitatea corală ca membru al corului dirijat de prof. Nicolae Herlea.

Vasile Dumitriu a dirijat Corul Catedralei Ortodoxe din Sighişoara din anul 1956 până în anul 1982.

 

 

Ioan Magda

 

 

Ana Rodica Proteasa

Corul „Vox Animi” al Catedralei Ortodoxe Sighişoara este dirijat în prezent de doamna prof. Ana Rodica Proteasa. Doamna prof. a absolvit   Conservatorul „George Dima” din Cluj Napoca în anul 1974, secţia profesori de muzică. Buna pregătire a dobândit-o în cadrul facultăţii unde a avut profesori de prestigiu ca maeştrii: Dorin Pop la catedra de dirijat, Tudor Jarda la catedra de armonie, Constantin Râpă la catedra de teorie-solfegii. În cariera profesională d-na Rodica Proteasa s-a remarcat ca profesor de muzică, dirijor de cor şi armonist a mai multor lucrări corale. Ataşamentul faţă de cor l-a manifestat la început prin pregătirea formaţiilor corale de copii cu care a participat la diferite concursuri judeţene şi naţionale unde a obţinut numeroase premii şi diplome. Din anul 1997 d-na prof. conduce Corul Catedralei Ortodoxe „Sfânta Treime” Sighişoara, iar din anul 2003 este membru fondator al Asociaţiei Corale „Vox Animi”, asociaţie cu dublu scop, cel de răspândire a artei şi culturii precum şi cel de caritate. Dragostea pentru arta corală şi profesionalismul de care a dat dovadă sunt calităţi pe care le-a transmis membrilor corului şi astfel corul a putut participa la diferite festivaluri, concerte, schimburi culturale din  ţară şi din străinatate: Germania, Cehia, Grecia, Macedonia, Republica Moldova.Fiind la bagheta dirijorală corul „Vox Animi” a înregistrat 3 albume: „Colinde de Crăciun”, „Divina musica” și „Sara-i bun’ a lui Crăciun”

Comentariile sunt închise.